Saltnäs - Det vackra energihuset på Västkusten

Saltnäs, ett vackert energihus som smälter in i skärgårdsbebyggelse, kommer att uppföras i Göteborg. Huset kommer att vara unikt i sitt slag i Sverige. Projektet är nu på planeringsstadiet.

Hela processen kommer att redovisas här – allt från planering, projektering, uppförande och till sist uppföljning årligen under 5 år med analys och utvärdering. Tanken är att publicera en pedagogisk handbok i byggandet av energieffektiva hus.

När huset är färdigt kommer det att beredas möjlighet till studiebesök.

Leave a Reply