Klimatskal av sten Sten brinner inte, möglar inte och kan ej angripas av skadedjur

Energihus som byggts med den ursprungliga passivhustekniken har byggts av trä med extremt tät isolering med bl a mineralull och plast. När vi tog del av ett examensarbete gjort av en student på Chalmers för Skanska, blev vi förskräckta av resultaten. Det är ett problem med skador på klimatskalet vid byggnation. Problemet är om skadorna i väggen inte upptäcks och åtgärdas, kan kondens samlas, rinna nerför plasten och orsaka mögel. Dessutom kan trä mögla, brinna, angripas av skadedjur och kräver trä mer underhåll än sten.

Vi fattade därför beslut om att inte bygga med den traditionella passivhustekniken utan i stället använda sten som klimatskal. Sten är ett gediget material och hus byggda i sten håller i hundratals år. 

Leave a Reply