Energimätning fönster Bedömning av U-värde, G-värde och lufttäthet

Vid energimärkning av fönster beräknas fönstrets U-värde, g-värde och lufttäthet för att få ett jämförelsevärde E med enheten kWh/m²,a. T.ex. betyder ett E-värde på 100 kWh/m²,a att varje kvadratmeter fönsterarea förbrukar 100 kWh energi per år.

U-värde 

Fönstrets U-värdet beskriver materialets totala värmemotstånd (isoleringsförmåga). U-värdet gäller hela fönsterkonstruktionen, d.v.s. glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. Eftersom syftet med energimärkningen är att snabbt kunna jämföra fönster från olika tillverkare redovisas U-värdet utifrån en standardiserad storlek, 1230 x 1480 millimeter. För att fönster ska klassas som passivhusfönster, ska U-värdet ej vara högre än 0.8 W/(m2K), för minienergihus är gränsen 0.9.

U-värdet redovisas i enheten W·m−2·K−1 (watt per kvadratmeter och kelvin), W/(m2K).

 

Dagsljustransmittans, Lt-värde

Dagsljustransmittansen anges i procent och är ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom fönstret. Sträva efter så hög dagsljustransmittans som möjligt i bostäder. Särskilt om bostaden har få och små fönster. Lt- värde omkring 60 % ger bra dagsljusinsläpp. I gamla fönster kunde Lt-värdet ligga på 90%. På arbetsplatser kan ett högt värde orsaka bländning, särskilt när man arbetar med datorer. Om man vill simulera och optimera dagsljuset på arbetsplatser eller i andra större projekt finns det dataprogram som kan beräkna fram optimala värden.

 

Solenergitransmittans, G-värde

G-värdet är ett sammanlagt mått på hur mycket energi som överförs dels genom direkt solinstrålning, dels genom värmeöverföring från den glasade ytan.
Vad som är välkomnat på vintern kan dock vara obehagligt på sommaren, eftersom energi från solstrålar betyder värme och kan innebära att kostnaden för att kyla ett hus på sommaren blir högre än kostnaden för att värma det på vintern. Ett normalt isolerglas har ett g-värde på ca 75%. Ett lågt g-värde kring 25% är därför särskilt viktigt när glasfasaderna är stora och detta kan nås genom specialbehandlade glas. En markis reducerar G-värdet till 10%.

Ett fönster med förbättrat g-värde (reducerar värmeinsläppet sommartid) kan dock inte jämföras med ett bra solskydd i effektivitet. Ett normalt isolerglas har ett g-värde på ca 75%. Med specialbehandlade glas kan samma isolerkassett nå ett g-värde på 25%.

 

Lufttäthet

Hur tät ett fönster är testas i laboratorier enligt den svenska och europeiska standard. I denna finns 4 olika klasser.  Fönster i klass 1 får läcka 50 m3 luft/timme/m2 fönsterarea vid 100 Pascal (Pa) tryck. Kravet på lufttäthet för passivhus i Sverige är 0,3 l/m²s vid 50 Pa tryckskillnad. I klass 4 får de läcka högst 3 m3 luftl/timme/m2 fönsterarea.

Energimärkta fönster har ännu tuffare krav på lufttäthet och passar särskilt bra om man vill bygga hus som drar lite energi eller nollenergi hus. I energiklass A-D är högsta tillåtna luftläckaget 1 m3 luft/timme/m2 fönsterarea, vilket är 50 gånger mindre än i klass 1 i standarden.

Leave a Reply